JUDr. Roman Cibulka

obrzok7E1_edited

Advokát

JUDr. Roman Cibulka (1948) absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v r. 1972. Doktorský titul získal v r. 1983 zložením rigoróznej skúšky v odbore "právo".  V advokácii pôsobí od r. 1972. Až do r. 1990 bol členom Krajského združenia advokátov v Bratislave. V r. 1990 založil vlastnú advokátsku kanceláriu.

Vo svoje praxi sa venuje najmä oblastiam práva občianskeho a obchodného, avšak dlhoročné skúsenosti a prax má i v oblasti práva rodinného a trestného.

Je zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 0678.

Vie sa dohovoriť v nemeckom a ruskom jazyku.

Dáša Dananaiová

270520131170

Pracuje v Advokátskej kancelárii JUDr. Romana Cibulku od r. 1992 ako asistentka a účtovníčka.