Odmena za právne služby

med_1112195664-126

Naša odmena za právne služby vychádza z platnej advokátskej tarify - vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Odmena môže byť:

1. hodinová - podľa počtu hodín potrebných na vybavenie veci,

2. paušálna - za poskytovanie služieb v určitom období alebo za úplné vybavenie veci (napr. vypracovanie kúpnej zmluvy a návrhu na vklad do katastra 165 €, založenie s.r.o. od 400 €),

3. podielová - podielom na hodnote veci v prípade úspechu v spore (5-20 %),

4. tarifná - podľa počtu úkonov a hodnoty veci (napr. pri rozvode 100 € za úkon),

5. kombinovaná.

 

Naši klienti z dôvodu prehľadnosti uprednostňujú najmä tarifnú odmenu.

V prípade tarifnej odmeny vieme s ohľadom na osobné pomery klienta a povahu veci poskytnúť zľavy, a to až do 50 % z odmeny podľa vyhlášky. Je však možné dohodnúť iný druh odmeny podľa požiadaviek klienta, ktorá najlepšie zohľadní druh poskytovaných právnych služieb.

 

JUDr. Roman Cibulka nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, uvedená odmena sa preto nenavyšuje o platnú sadzbu DPH.