obrazok-002

 

 

Advokátska kancelária JUDr. Romana Cibulku bola založená v roku 1990.

 

Špecializujeme sa najmä na oblasť občianskeho práva /osobitne majetkové právo, právo nehnuteľností/, ako i na právo rodinné, pracovné a ústavné.

Právne služby však ponúkame i v oblasti práva obchodného a trestného.

 

Klientom ponúkame profesionalitu a vysokú kvalitu služieb založenú na viac ako tridsaťročných skúsenostiach.  

 

Poskytujeme právne služby fyzickým osobám, ako i malým a stredným podnikateľom a obchodným spoločnostiam.

 

Vysoká kvalita služieb, dlhodobé odborné skúsenosti, dôraz na dobré meno, ako i dostupné ceny za právne služby sú našimi hlavnými charakteristickými znakmi, vďaka ktorým sme získali, a to nielen v Trnave, vysoké renomé a toto si trvalo udržujeme.

 

 Spokojnosť našich klientov a vysoké percento úspešnosti v sporoch sú najlepším dôkazom dôveryhodnosti týchto proklamácií.